Період публікації:

від

до

Категорія:

«Моя професія – мій особистий внесок у розвиток держави» (фото)

Опубліковано: Понеділок, 11 вересня 2017 

min
max

Першочерговим завданням практичного навчання студентів усіх спеціальностей у Львівському кооперативному коледжі економіки і права є вступ до фаху.

І з перших днів в коледжі студенти нового набору детальніше знайомляться з навчальним закладом та своєю майбутньою професією. За час проведення навчальної практики викладачі коледжу намагаються пояснити студентам, наскільки необхідні на сьогодні міцні теоретичні та практичні знання для кожного.

Тому студенти спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування», спеціалізація «Оціночна діяльність», «Готельно-ресторанна справа», «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», «Правознавство» цікаво сприйняли заняття з навчальної практики «Вступ до фаху».

Мета практики – розширення інформованості професійного самовизначення студента та знайомство з майбутньою діяльністю для розуміння важливості здобуття професійних знань.

Сьогодні фінансово-економічна та господарська діяльність відіграє надзвичайно важливу роль в економіці країни. Вона формує життєдіяльність суспільства, його потенціал, забезпечуючи при цьому реалізацію поставлених кожною людиною, кожною організацією та державою в цілому завдань і цілей. Нині ефективність фінансово-економічної діяльності держави залежить від двох основних факторів, а саме: економічної освіченості нації та майстерності професіоналів. Без достатньої кількості висококваліфікованих професіоналів неможливо забезпечити відповідну результативність фінансово-економічної діяльності та надійність і стабільність економічної системи як регіону, так і країни в цілому. А от сміливість, бажання справедливості, правдивості, чесності – це для тих, хто мріє бути адвокатом чи юристом.

Особливостями даної практики є ознайомлення студентів з майбутньою спеціальністю, з навчально-виховним процесом у виші та розкриття особливостей професійної діяльності, прищеплення любові до майбутньої професії; ознайомлення з вимогами освітньо-кваліфікаційної характеристики щодо знань, умінь і практичних навичок. Студентів ознайомили з історією навчального закладу, організацією навчального процесу, інформаційно-методичним забезпеченням навчального процесу, роботою студентського самоврядування у ЛККЕіП, правилами техніки безпеки та охорони праці тощо.

Основна увага приділялась питанню щодо прав та обов'язків студентів, мотивації до навчання студентів, ознайомленню з переліком посад, які можуть обіймати студенти після закінчення навчального закладу, вивченню правил внутрішнього розпорядку навчального закладу та гуртожитку, обговоренню факторів, що вплинули на вибір студентами спеціальності.

Навчальні екскурсії у заклади готельно-ресторанного господарства, правоохоронні органи, сферу бізнесу та комерції, фінансово-кредитні заклади дають можливість першокурснику краще зрозуміти його вибір фаху.

Для прикладу, студенти «Фінанси, банківська справа та страхування», спеціалізація «Оціночна діяльність» відвідали «Кредобанк», де начальник відділення Петро Костів ознайомив їх з роботою установи, історією її розвитку, умовами кредитування та оподаткування, здійснення депозитних операцій, роботою з фізичними та юридичними особами, відкриттям та закриттям рахунків, виготовленням та користуванням платіжними картками – нові технології, способи захисту своїх грошей та фінансової інформації, роль Національного банку України в управлінні банками та впливом на економіку України.

Представник Львівської обласної дирекції страхової компанії «Універсальна» Любов Котула гостинно зустріла студентів коледжу, розповіла про історію компанії, її поступовий шлях щодо світового визнання, повідомила про види страхових послуг, які гарантує компанія, відповіла на численні запитання про специфіку роботи системи страхових послуг у країні в цілому та компанії зокрема. Також студентам запропонували роботу страхового агента після закінчення навчання в коледжі та в канікулярний період.

Студенти спеціальності «Готельно-ресторанна справа» відвідали навчальний хостел «На Золотій», який, за ініціативи директора коледжу Наталії Зубко та підтримки колективу коледжу і голови правління облспоживспілки у Львівській області Михайла Ванівського, приймає гостей-кооператорів із всієї України, які приїжджають у наше славне місто Львів, а для студентів є прекрасне місце для проходження практики відповідно до спеціальності. Також юні ресторатори та готельєри відвідали Готельно-ресторанний комплекс «Волтер», де змогли на власні очі побачити діяльність одного з кращих комплексів. Володимир Терешко, український підприємець, президент «NTON Group», розповів про історію виникнення, становлення і перспективи розвитку закладу в цілому і готелю зокрема. Майбутні фахівці мали змогу побачити затишні комфортабельні номери різних категорій, з цікавим дизайном та сучасним сервісом.

В ході обговорення Володимир Михайлович розповів студентам багато цікавих пропозицій для дотримання високих стандартів якості, збереження лояльності клієнтів та персоналу.

Студенти коледжу мали змогу відвідати і музей споживчої кооперації Львівщини, який розташований у приміщені навчального закладу. Провела екскурсію викладач вищої категорії Марія Ільків, яка розповіла про історію розвитку споживчої кооперації, навчального закладу, кооперативного руху, кооперативної освіти та про видатних кооператорів, які внесли вагомий внесок у розбудову кооперації регіону та економіку країни загалом.

Особливе захоплення викликала історія розвитку кооперативного руху на землях Галичини. Заснування у 1883 р. відомим архітектором Василем Нагірним у співпраці з Іваном Франком першого кооперативного товариства «Народна торгівля», що згодом «розрослося в дерево величаве, що обійняло цілу Галицьку Русь» і стало великим Крайовим центром споживчих товариств. До складу Ревізійного Союзу українських кооператив, центрального осередку кооперації Галичини, разом із «Народною торгівлею» входили ще три значущі крайові кооперативні центри: «Маслосоюз», «Центросоюз», «Центобанк» зі своїми окружними і повітовими спілками, які об’єднували понад 3,5 тис. низових кооператив. Своєю жертовною подвижницькою працею наші великі попередники, попри чужинецьке панування Австро-Угорської монархії та Польщі, зуміли об’єднати злиденний і принижений український народ Галичини кооперативною ідеєю самостійного господарювання, яка перероджувала українські села і міста, робила їх сучасними і заможними. Недарма ж духовний батько західноукраїнської кооперації митрополит Андрей Шептицький стверджував, що кооперація – то потіха народу, на яку опирається його добробут.

Кожен, хто переступив поріг музею, захоплюється видатними діячами кооперативного руху Галичини. Поряд із Василем Нагірним перед очима постають славетні постаті Костя Левицького, Євгена Олесницького, Теофіла Кормаша, Остапа Нижанківського, Стефана Федака, Юліяна Павликовського, Остапа Луцького, Андрія Палія та багатьох інших представників високої громадської моралі і шляхетності, імена яких навіки викарбувані на сторінках кооперативної історії краю. Слід зазначити, що ці кооператори дбали про моральний, матеріальний і духовний добробут своїх членів.

Новий відлік кооперативної історії краю розпочався після Другої світової війни з перших кооперативних новобудов, «народних магазинів», які започаткував тодішній голова правління Стрийської райспоживспілки Тадей Швець, який ще за життя став легендою кооперативних новацій та ініціатив, а очолювана ним спілка була школою передового досвіду для усієї кооперативної України.

Усі першокурсники з великим зацікавленням ознайомилися з розвитком кооперативного руху у світі, з першим кооперативним товариством, заснованим у 1844 р. в англійському Рочдейлі, що згодом отримало назву «Товариство чесних піонерів»; з першими в Україні споживчими товариствами, у яких працювали відомі громадські діячі Михайло Драгоманов та інші, членами правлінь кооперативних установ були Павло Тичина, Кирило Стеценко, Яків Степовий, Лесь Курбас.

Викладач коледжу Марія Ільків наголосила, що у музеї гідно вшанована пам’ять колишніх голів правління облспоживспілки, нині, на жаль, покійних Миколи Луника, Миколи Яремчука, Михайла Тимківа, Анатолія Лебедєва, директора коледжу Петра Лазура та інших, голів правлінь райспоживспілок, споживчих товариств, їх трудових колективів.

Третій розділ експозиції музею висвітлює діяльність споживчої кооперації в незалежній Україні, оновлення, осучаснення і модернізацію підприємств, відкриття маркетів, де запроваджені сучасні технології продажу товарів, взірцеві підприємства ресторанного господарства, досвід роботи кращих кооперативних організацій, міжнародні зв’язки української кооперації.

Окремо висвітлена діяльність, що гідно продовжує славні традиції кооперативної освіти, започатковані ще у 1938 р. кооперативним ліцеєм під управою професора Іллі Витановича, згодом автора унікальної праці «Історія українського кооперативного руху», виданої у Нью-Йорку у 1964 р.

Завершує експозицію музею стенд, що символізує майбутнє споживчої кооперації, на якому розміщені світлини кращих молодіжних колективів і працівників, яким належить заповнювати нові сторінки славної історії кооперації краю.

За роки свого існування музей став осередком виховання студентської молоді на християнських засадах кооперативного руху, високоморальних кооперативних цінностях і принципах взаємодопомоги, співпраці і взаємовідповідальності, ідеалах добра і справедливості.

Навчальна практика «Вступ до фаху» довела свою ефективність, практичну корисність та підтвердила правильність вибору першокурсниками майбутньої професії, де вони отримали перше уявлення про свій фах, що в подальшому спонукатиме їх до отримання ґрунтовних професійних знань та практичних навичок, які стануть їх конкурентними перевагами під час працевлаштування та визначитись в майбутньому з базою проходження виробничої практики.

Маємо надію, що і подальша співпраця з даним організаціями буде сприяти формуванню практичних вмінь та навичок майбутніх спеціалістів.

Перші знання про свій фах студенти мали змогу проявити і відобразити у стінгазетах на тему: «Моя професія – моє майбутнє, мій особистий внесок у розвиток держави».

Матеріал підготував Михайло Голубка, прес-секретар з роботи зі ЗМІ та зв᾽язків із громадськістю ЛККЕіП

Немає коментарів

Схожі статті:

Представники Львівського кооперативного коледжу економіки і права провели профорієнтаційну роботу зі школярами Мостищини (фото) Представники Львівського кооперативного коледжу економіки і права провели профорієнтаційну роботу зі школярами Мостищини (фото) Опубліковано: П`ятниця, 25 березня 2016 Представниками Львівського кооперативного коледжу економіки і права року за участі директора Зубко Н.П., заступника директора з виховної роботи Бішко І.В. та відповідального секретаря приймальної комісії Клачко І.В. при сприянні Мостиської райкоопспілки та відділу освіти Мостиської РДА була проведена...

Переглядів: 322 Коментарів: 0

Випускникам шкіл

Студентам Львівського кооперативного коледжу економіки і права провели навчальну екскурсію в сучасний комплекс «Термінал А» (фото) Студентам Львівського кооперативного коледжу економіки і права провели навчальну екскурсію в сучасний комплекс «Термінал А» (фото) Опубліковано: Середа, 18 липня 2018 Львівський кооперативний коледж економіки і права зацікавлений у забезпеченні своїх випускників престижною та цікавою роботою за спеціальністю. Саме на це спрямована робота підрозділу сприяння працевлаштування випускників навчального закладу. Лише за рахунок тісної співпраці коледжу та роботодавців...

Переглядів: 53 Коментарів: 0

Профтехосвіта
Актуально
Спеціальні новини

 

Для сімей учасників АТО та Героїв Небесної Сотні влаштують благодійне дійство «Україна – це ми!»

24 серпня, з нагоди Дня незалежності України, в Музеї народної архітектури та побуту відбудеться масштабна акція, що організовують спільно Благодійне товариство «Мій тато захищає Україну» та Музей народної архітектури за...


Актуально
Спеціальні новини


Ми у Facebook
Ми у Facebook