Період публікації:

від

до

Категорія:

«Вчителеві-предметнику»: анотовані інформаційні огляди періодики Львівської обласної науково-педагогічної бібліотеки

Опубліковано: Понеділок, 25 березня 2019 

min
max

Учителеві-предметнику

(тижнева оглядова інформація літератури (18 -24 березня 2019 р.)

«З питань методики викладання навчальних предметів у загальноосвітній школі

Хімія

Годун Тетяна. Аспірин - король ліків [Текст]: урок-ток-шоу в 11-му кл. / Т. Годун // Хімія: газ. для вчителів хімії. - 2019. - № 2(818). - С. 2 - 32.

Одним із найпопулярніших лікарських засобів, що є майже в кожній домашній аптечці - аспірин. але крім жарознижувальної й болезаспокійливої дії, він має ще багато властивостей. Пропонується методична розробка уроку-ток-шоу, на якому учні ознайомляться із цим майже універсальним препаратом. За типом уроку - це урок засвоєння нових знань.

Жулькова Світлана. Будемо чистими [Текст]: методична розробка круглого столу з використанням інноваційних проектних технологій: 11-й кл. / С. Кулькова // // Хімія: газ. для вчителів хімії. - 2019. - № 2(818). - С. 37 - 45.

Урок-круглий стіл із застосуванням проектної діяльності, що пропонується у цій публікації, допоможе отримати важливі в повсякденному житті знання, уміння та навички в цікавій формі. Тема уроку: «Видалення плям з поверхні тканини органічними та неорганічними розчинниками. Мета: ознайомитися зі способами та засобами, якими вдається видалити органічні  й неорганічні плями. Завдання: навчитися виводити плями; класифікувати плями; встановлювати способи й засоби видалення плям. Форма роботи - круглий стіл.

Ковальчук І. А. Валеологічні задачі з хімії [Текст] / І. А. Ковальчук // Хімія: наук.-метод. журн. - 2019. - № 3 - 4. - С. 8 - 18.

Розроблені валеологічні задачі допомагають на уроках хімії вирішити ряд важливих завдань: показують практичну спрямованість предмета, «наближують» його теоретичні знання до повсякденного життя; ілюструють хімічний бік процесів, що проходять в організмі людини, та пояснюють вплив на них різних речовин; розвивають практичні навички усвідомленого використання лікарських засобів з домашньої аптечки та надання першої медичної допомоги; демонструють чіткі між предметні зв’язки між хімією, біологією, основами здоров’я, фізикою математикою; розвивають екологічне мислення. Валеологічні задачі можуть бути цікавим та змістовим доповненням будь-якого етапу уроку; ефективне їх застосування при проведенні інтегрованих природничих уроків (хімія - біологія; хімія - основи здоров’я тощо), нестандартних  навчальних занять та розв’язуванні розрахункових задач.

Киянець Зоя. Закон Хімічної Гармонії [Текст]: інтегров. урок про способи класифікації хімічних елементів / З. Киянець // Хімія: газ. для вчителів хімії. - 2019. - № 2(818). - С. 20 - 26.

Цього року ми святкуємо 150-річний ювілей періодичного закону Менделєєва. Досконало володіючи знаннями про періодичний закон та його графічне вираження - періодичну систему хімічних елементів, яка вражає своєю впорядкованістю й чіткістю, можна охарактеризувати будь-який хімічний елемент і його фізичні та хімічні властивості. Пропонується ознайомити учнів з основним законом хімії під час інтегрованого уроку з хімії та англійської мови.

Пономаренко Н. В. Розв’язування задач  з використанням ряду активності металів [Текст] / Н. В. Пономаренко // Хімія: наук.-метод. журн. - 2018. - № 3 - 4. - С. 19 - 21.

Діюча програма з хімії дає широкі можливості для формування в учнів загальних навчальних вмінь і розвитку їх творчого мислення. Розв’язування  розрахункових і експериментальних задач стимулює вивчення теорії і сприяє розвитку творчих здібностей учнів. Задачі на зміну маси металевої пластини при зануренні її у розчин солі майже завжди викликають труднощі в учнів при розв’язуванні. Пропонується розглянути алгоритмічний підхід до розв’язування таких задач.

Сотникова Є. В. Впровадження проектної технології на уроках хімії [Текст] / Є. В. Сотникова // Хімія: наук.-метод. журн. - 2019. - № 3 - 4. - С. 22 - 36.

Проекти, які пропонує автор, можуть бути використані в старших класах середньої школи, а також на факультативних заняттях. описуються етари роботи над проектом та критерії оцінювання проекту. Подаються розробки проектів на такі теми: «Виготовлення 3D-моделей молекул органічних сполук»; «Вплив на довкілля  вуглеводнів та їх похідних»; «Вуглеводи у харчових продуктах: виявлення і біологічне значення»; Збалансоване харчування - запорука здорового життя»; «Виготовлення виробів із пластикових пляшок»; «Доцільність та шкода біологічних добавок»; «Створення 3D-моделей модекули неорганічних сполук»; «Види і принципи роботи малих джерел електричного струму»; «Дослідження pH грунту»; «Вирішення проблеми утилізації різних видів електричних ламп».

Хоруженко Лідія. Вчимося передбачати наслідки [Текст]: формування прогностичних умінь під час вивчення хімії / Л. Хоруженко // // Хімія: газ. для вчителів хімії. - 2019. - № 2(818). - С. 49 - 54. - Бібліогр.: 7 назв.

Навички прогнозування дуже важливі, ними ми користуємось як у повсякденному житті, так і в професійній діяльності. Особливо їх роль помітна під час вивчення хімії.  Це, зокрема, прогнозування процесу перебігу хімічних реакцій, їх продуктів. На навичках прогнозування засновано постановку гіпотези в різноманітних дослідженнях. Формуванню таких навичок в учнів потрібно приділяти особливу увагу. У статті робиться спроба розкрити поняття «прогностична діяльність учня», окреслюються основні етапи формування прогностичних вмінь, дидактичні принципи та умови для реалізації прогностичної діяльності, наводяться приклади завдань прогностичного характеру, описується, як розв’язувати різні типи експериментальних задач компетентнісного характеру.

Фізика

Березіна І. І. Опір провідника. Залежність опору провідника від довжини, площі поперечного перерізу й матеріалу провідника. Залежність питомого опору провідника від температури. Надпровідність [Текст]: 10 клас // // Фізика в шк. України. - 2019. - № 3-4. - С 25-30.

Представлено хід уроку-лекції, під час якої забезпечуються міжпредметні зв’язки біології, історії та фізики, а також зв'язок хімії, комп’ютерної техніки, «Автомобілі», «Вантажезнавство». «Спеціалізований рухомий склад». «Організація автомобільних вантажних перевезень». Під час уроку учні вивчають електричний опір провідника; залежність опору провідника від його геометричних розмірів та температури; питомий опір; надпровідність та розв’язують задачі. Також під час уроку представлено значення відомого у зв’язку з питаннями проходження електричного струму та винайденням закону Ома Георга Ома.

Гусак А. М. Сюрпризи під час вивчення капілярних явищ  [Текст] / А. М. Гусак, Н. В. Сторожук // Фізика в шк. України. - 2019. - № 3-4. - Школа для вчителя. - Вип. № 112. - С 28-11-29-18.

У статті обговорено деякі незвичні прояви капілярних ефектів. Запропоновано дві нові нестандартні задачі для їх ілюстрації - 1) проблема нестійкого отвору в тонкій плівці; 2) можливість одновимірного змочування поверхневої канавки. Мета даної роботи - запропонувати кілька нестандартних міркувань і кілька конкретних нових задач, які можна використовувати для творчого вивчення капілярних явищ. Розглянуто, зокрема, роль капілярних явищ у термоядерних реакціях, фазових перетвореннях, спіканні порошків, фізиці й хімії наноматеріалів; нестійкість отвору в тонкій плівці;чому за виведення умови Юнга рівновагу сил записують лише вздовж однієї осі та ін.

Зорянська Ю. О. Видатний науковець і громадський діяч - українець Іван Пулюй [Текст] / Ю. О. Зорянська // Фізика в шк. України. - 2019. - № 3-4. - С. 14-20.

У статті представлено хід уроку-проекту про життя та наукову діяльність видатного українського фізика Івана Пулюя. На початок уроку учні поділяються на групи, кожна з яких отримує індивідуальне завдання. Так, історики висвітлюють яскраві сторінки біографії Івана Пулюя; фізики - розкривають роль І. П. Пулюя в становленні рентгенології і вивченні катодних променів; філологи - розглядають постать Івана Пулюя як публіциста та перекладача; політики - вплив науковця на становлення державності в Україні. Потім кожна група представляє результати свого проекту.
 

Географія

Авдєєва Л. М. Інтелектуальна гра «Географічний біатлон» [Текст]: 6-й кл. / Л. М. Авдєєва // Географія: наук.-метод. журн. - 2019. - № 3 - 4. - С. 68 - 69.

Публікація пропонує розробку позакласного заходу з географії для учнів 6-го класу. Захід проводиться у формі гри. Його мета - повторити та узагальнити знання учнів з географії та природознавства; розвивати увагу, пам’ять, навички роботи з картографічним матеріалом і додатковою літературою; формувати  зацікавленість географічною наукою; виховувати  відповідальність, повагу до суперників.

Андрощук А. І. Свято природи та поезії «Україна інкогніто» [Текст] / А. І. Андрощук // Географія: наук.-метод. журн. - 2019. - № 3 - 4. - С. 70 - 79.

Описаний позакласний захід має своїм завданням формувати в учнів знання про рідну природу, її унікальні куточки, розвивати вміння працювати  з джерелами інформації, представляти свої напрацювання, виховувати дбайливе ставлення до природи, любов до рідної країни. Матеріали виховного заходу наповненні багатим фактичним матеріалом про різні  («Світове кафе»).природні куточки України, народними легендами, уривками художніх творів, класичною та сучасною українською поезією про рідну природу.

Байдук М. Ю. Транспорт [Текст]: 9 кл. / М. Ю. Байдук // Географія: наук.-метод. журн. - 2019. - № 3 - 4. - С. 59 - 63.

Пропонується дидактичний матеріал з географії - географічне аудіювання - запозичений у філологів метод роботи з інформацією. Розвиває увагу та вміння аналізувати інформацію на слух. Можна використовувати на уроці або як завдання учням самим підготувати текст з інформацією по темі та запитаннями до нього. Вчитель читає текст, учні уважно слухають і роблять нотатки. Після цього відбувається обговорення та даються відповіді на запитання вчителя за текстом. Це може бути стаття зі ЗМІ або її уривок. Подається приклад географічного аудіювання на тему «Транспорт» за матеріалами  (уривок) сайту «Україна - це ми!».

Пономаренко О. М. Сучасні технології: прогрес чи загроза людству? [Текст]: заняття для підлітків у форматі WORLD CAFÉ / О. М. Пономаренко // Географія: наук.-метод. журн. - 2019. - № 3 - 4. - С. 56 - 58.

Мета пропонованого заняття - висловити думки, обговорити переваги й загрози стрімкого науково-технічного прогресу. Ставиться завдання: актуалізувати знання підлітків про проблеми  науково-технічного прогресу; ознайомити учасників із технологією групового розв’язання проблем World café («Світове кафе»).

Підготували Оксана Северин, Оксана Туркало, відділ науково-бібліографічної та інформаційної роботи

 

Немає коментарів

Актуально
Спеціальні новини

 

Для сімей учасників АТО та Героїв Небесної Сотні влаштують благодійне дійство «Україна – це ми!»

24 серпня, з нагоди Дня незалежності України, в Музеї народної архітектури та побуту відбудеться масштабна акція, що організовують спільно Благодійне товариство «Мій тато захищає Україну» та Музей народної архітектури за...


Актуально
Спеціальні новини


Ми у Facebook
Ми у Facebook