Період публікації:

від

до

Категорія:

Програмно-методичне забезпеченн

 

min
max

Програми для спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для розумово відсталих дітей

Програми та рекомендації до розподілу програмного матеріалу ЗНЗ для 5-10 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей з порушеннями опорно-рухового апарату

Програми та рекомендації до розподілу програмного матеріалу для спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей глухих та зі зниженим слухом

Програми та рекомендації до розподілу програмного матеріалу ЗНЗ для 5-10 класів для спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей з тяжкими порушеннями мовлення

Програми з методичними рекомендаціями для 5-10 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів 

Програми та рекомендації до розподілу програмного матеріалу для 5-9 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів інтенсивної педагогічної корекції (для дітей із затримкою психічного розвитку) 

Тематичні розподіли програмного матеріалу

Переліки навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників, рекомендованих Міністерством  для використання: 

Навчальні програми для дітей дошкільного віку з особливими потребами

Бібліографічний список літератури

 1. Положення про спеціальні класи для навчання дітей з особливими освітніми потребами у загальноосвітніх навчальних закладах: Наказ МОН України від 09.12.10 №1224 // Директор школи. - 2011. - № 5 - 6 (629-630). - С.37 - 39.
 2. Про затвердження Концепції розвитку інклюзивного навчання: Наказ МОН України від 01.10.10 №912 // Директор школи. - 2010. - №42(618). - С.25 - 29.
 3. Про затвердження Плану дій щодо запровадження інклюзивного навчання ЗНЗ на 2009-2012 роки: Наказ МОН України від 11.09.2009 р. №855 // Управління освітою. - 2009. - № 22 (226). - С. 28 - 31.
 4. Про затвердження тимчасових Типових навчальних планів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку // Інформ. зб. МОН України. - 2007. - №16-17. - С.6 - 41.
 5. Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах: Постанова Кабінету Міністрів України від 15 серп. 2011 р. №72 // Уряд. кур’єр. - 2011. - 20 серп. - С.21.
 6. Про затвердження технічних вимог до спеціальних шкільних автобусів, у яких обладнано місця для дітей з обмеженими фізичними можливостями на інвалідних візках, що закуповуються у 2010 році: Наказ МОН України від 31.12.10 №1316 // Директор школи. - 2011. - № 8 (632). - С. 37 - 38.
 7. Концепція розвитку інклюзивної освіти // Соц. педагог. - 2010. - № 4 (40). - С. 3 - 16; Дефектолог. - 2010. - № 4 (40). - С. 3 - 6.
 8. Реалізація прав школярів з особливими потребами // Освіта України. - 2011. - 22 серп.
 1. Балютіна К. Методичні рекомендації серпневих конференцій учителів початкових класів, які в 2012/2013 навчальному році працюватимуть в умовах інклюзії / Катерина Балютіна // Почат. школа. - 2012. - № 8. - С. 16 - 17.
 1. Балакірська Л.В. Інклюзивна освіта для дітей з особливими потребами /Л.В. Балакірська // Педагогічна майстерня. - 2011. - №6. - С .11 - 13.
 2. Бліц-інтерв’ю учасників всеукраїнського круглого столу “Психолого-соціально-педагогічні аспекти інклюзивної освіти: за і проти // Соц. педагог. - 2010. - № 5 (41). - С. 13 - 22.
 3. Бондар В, Синьов В., Тищенко В. Чи приживеться північноамериканська модель інклюзії в Україні ? / Віталій Боднар, Віктор Синьов, Владислав       Тищенко // Рідна школа. - 2012. - № 8-9. - С. - 20 - 27. - Бібліогр.: 8 назв.
 4. Валентик Н. Інклюзивна освіта: за і проти / Наталія Валентик // Директор школи. - 2010. - №14-15(590-591). - С.45 - 58.
 5. Гайворонюк Н. А. Особенности работы с детьми с ограниченными возможностями / Н. А. Гайворонюк // Практич. психологія та соц. робота. - 2012. - № 12. - С. 41 - 46.
 6. Горбаньова С. “Полтава — місто, відкрите для інновацій ” / Світлана Горбуньова // Управління освітою. - 2010.- №7(235). - С .3-6.
 7. Губарєва Н. В. Аутичні діти в звичайній школі: з досвіду спілкування й роботи педагога / Н. В. Губарєва // Шкіл. психологу. Усе для роботи. - 2012. - № 4. - С. 31 - 37.
 8. Дашковська       В. Нова тема: досвід впровадження інклюзивної освіти / Валентина Дашковська // Шкіл. світ. - 2012. - № 34 (642). - С. 5 - 6.
 9. Діти з особливими потребами:типологія проблеми // Поч. освіта. - 2010. - № 42 (570). - С. 6 - 12.
 10. Дмитрієва О. А. Інклюзивна освіта в Швеції / О. А. Дмитрієва // Шк. психологу. Усе для роботи. - 2012. - № 8. - С. 12 - 16.
 11. Єфімова С. Впровадження інклюзивної моделі навчання: філософія інклюзив. освіти / Світлана Єфімова // Освітня політика. - Львів, 2010. - С. 207 - 251.
 12.  
 13. Запровадження інклюзивної освіти в ЗНЗ / Упорядник С. В. Корніцова // Управління школою. - 2011. - №1/3. - С. 73 - 93.
 14. Жук Т. Реабілітація дітей з помірною дитячою розумовою відсталістю / Тамара Жук // Психолог. - 2012. - № 9 (489). - С. 47 - 50.
 15. Запровадження інклюзивної освіти в ЗНЗ /упоряд. С. В. Корніцова // Біологія. - 2011. - № 29 - Вкладка. - С. 2 - 16.; Упр. школою. - 2011. - № 1 - 3. - С. 73 - 93.
 16. Захарчук М. Сучасні технології роботи з молоддю з функціональними обмеженнями щодо розвитку їхніх творчих здібностей та соціалізації / М. Захарчук // Матеріали звітних наукових конференцій кафедри загальної та соціальної педагогіки: Вип. 8. - Львів, 2009. - С. 61 - 65.
 17. Ілляшенко Т. Яка вона - інтеграція дітей з особливими освітніми потребами у загальноосвітній школі / Т .Ілляшенко // Початкова школа. - 2011. - № 5. - С. 47 - 50.
 18. Ілляшенко Т., Обухівська А. Інклюзивна освіта: готовність номер один / Т. Ілляшенко, А. Обухівська // Завуч. 2010. - № 15 (417). - С. 3 - 4.
 19. Калініченко І. О. Понятійна термінологія інклюзивної освіти в Україні / І. О. Калініченко // Пост-Методика. - 2011. - № 1. - С. 12 - 18.
 20. Кашуба Л.В. Інклюзивна модель навчання / Л .В .Кашуба // Завучу усе для роботи.- 2011. - №13/14. - Методист. - № 6. - С. 32-11 - 32-15.
 21. Кобильченко В. Базові сценарії занять з тренінгу педагогічної рефлексії /В.Кобильченко // Дефектологія. Особлива дитина: навчання та виховання. - 2011. - № 2. - С.32 - 38.
 22. Колодна Н. Навчання дітей з особливими освітніми потребами: психологіч. Супровід / Наталія Колодна // Завуч. - 2012. - № 9 (483). - С. 34 - 35.
 23. Колупаєва А. та ін. Інклюзивне навчання: партнерські стосунки з родинами / А .Колупаєва та ін. // Директор школи. - 2011. - № 10 (654). - С. 1, 20 - 25.
 24. Колупаєва А. та ін. Нормативне забезпечення інклюзивного навчання / А .Колупаєва та ін. // Директор школи. - 2011. - № 9 (633). - С. 26 - 32.
 25. Колупаєва А., Софій Н., Найда Ю. Організація діяльності інклюзивної школи / Алла .Колупаєва, Наталія Софій, Юлія Найда // Директор школи. - 2011. - № 3 (632).- С. 21 - 27.
 26. Колупаєва А. Інклюзивна освіта в теорії і практиці діяльності школи / А. Колупваєва // Директор школи. - 2011. - № 7 (631). - С. 17 - 22.
 27. Компанець Н. Готовність до навчання читання: індивідуальний підхід / Н. Компанець // Дефектологія: Особлива дитина: навчання та виховання. - 2011. - № 2. - С. 20 - 24.
 28. Конопацька О. Інклюзивне навчання / О. Конопацька // Директор школи. - 2011. - № 43 (667). - С. 22 - 27.
 29. Корніцова С. В. Запровадження інклюзивної освіти в ЗНЗ / С. В. Корніцова // Зарубіж. літ. в шк. - 2011. - № 20. - Міні журн. “Педагогічна академія пані Софії”. Урок 21. - Ч. 1. - С. 20-2 - 20-16.
 30. Кривоносова О. В., Федоренко О. Ф. Науковий доробок у галузі інклюзивної освіти : [із надходжень до фондів ДНПБ ім. В. О. Сухомлинського] / О. В. Кривоносова, О. Ф. Федоренко // Дефектологія. Особлива дитина. - 2012. - № 3. - С. 11 - 16.
 31. Кулик Н. Організація навчання дітей з особливими освітніми потребами / Наталія Кулик // Дефектолог. - 2010. - № 11 (47). - С. 6 - 13.
 32. Кулик Н. Не спаплюжити ідею: (упроваджівати інклюзив. освіту в Україні треба поступово і локалізовано / Наталія Кулик // Освіта України. - 2012. - № 18, 4 трав. - С. 8.
 33. Кулик Н. Інклюзивна освіта: поспішати треба повільно: (найважливішим компонентом інтегров. процесів має стати соціалізація) / Наталія Кулик // Освіта України. - 2012. - № 19 - 20. - С. 10.
 34. Лазар В. Позитивні аспекти інклюзивної освіти / Володимира Лазар // Пед. думка. - 2012. - № 1. - С. 72 - 75.
 35. Литовченко О. В. Соціальнареабілітація дітей з особливими потребами як один із напрямів соціально-педагогічної діяльності позашкільних навчальних закладів / О. В. Литовченко // Практич. психологія та соц. робота. - 2013. - № 1. - С. 53 - 57. Бібліогр.: 10 назв.
 36. Литовченко С., Данілавічюте Е. Підготовка педагогів до роботи в інклюзивному середовищі / С. Литовченко, Е. Данілавічюте // Пед. газ. - 2010. - № 10 (195). - С. 5.
 37. Лісовицька А., Пивоварова І. Соціальна інтеграція дітей з особливими освітніми потребами / Алевтина Лісовицька, Ірина Пивоварова // Школа. - 2012. - № 7. - С. 30 - 33.
 38. Луценко В. “Особливі” діти у звичайній школі / Вікторія Луценко // Шкіл. світ. - 2012. - № 34 (642). - С. 3 - 4.
 39. Малофеев Н. Право на образование или Зачем нужна инклюзия / Н .Малофеев //Учит. газ. - 2010. - 31 авг. - С. 17.
 40. Мамедова І. Школа з особливими освітніми потребами / Ірина Мамедова // Школа. - 2011. - № 5. - С. 34 - 37.
 41. Марчук Т. Спрямованість корекційно-розвивальної роботи з учнями початкової школи інтенсивної педагогічної корекції на уроках читання / Т.Марчук // Дефектологія: Особлива дитина: навчання та виховання. - 2011. - №1. - С. 3-7.
 42. Миронова С. Ставлення студентів і педагогів до проблем інклюзивної освіти дітей з порушеннями психофізичного розвитку / С .Миронова, О. Завальнюк // Дефектологія: Особлива дитина. - 2011. - №1. - С. 8 - 12.
 43. Міжнародна конференція в контексті канадсько-українського проекту “Інклюзивна освіта дітей з особливими потребами в Україні ” // Дефектологія: Особлива дитина: навчання та виховання. - 2011. - №2. - С. 15.
 44. Найда Ю. Інклюзивна модель освіти: за і проти / Ю. Найда // Директор школи. - 2010. - №34 (610). - С. 30 - 31.
 45. Норченко В. Індивідуальний підхід до дітей з особливими потребами / В. Норченко // Дефектолог. - 2010. - №3 - С. 58 60.
 46. Обухівська А. Умови функціонування сучасних психолого-медико-педагогічних консультацій / Антоніна Обухівська // Упр. освітою. - 2012. - № 18 (294). - С. 10 - 13. - (Вкладка “Психологія управління ”).
 47. Особливості інклюзивної освіти в Росії // Педагогічна майстерня. - 2013. - № 2. - С. 20 - 22.
 48. Першко Г. О. Принципи та функції роботи соціального педагога щодо інтеграції дітей з особливостями психофізіологічного розвитку в середовище загальноосвітнього навчального закладу / Г. О. Першко // Соц. педагогіка: теорія та практика. - 2010. - № 2. - С. 88 - 93.
 49. Полударова Л. Л. Тиждень інклюзивної освіти / Л. Л. Полударова // Шкіл. психологу усе для роботи. - 2011. - № 12. - С. 2 -32.
 50. Рачова Н. Упровадження інклюзивної освіти в навчальних закладах: проект / Н. Рачова // Завуч. - 2011. - № 27 (465). - С. 13 - 15.
 51. Рогова В. Рівний доступ до якісної освіти: [інклюзивна освіта в сучасному навч. закладі] / В. Рогова // Директор школи. - 2011. - № 38 (662). - С. 27 - 32.
 52. Родненко М. Інклюзивна освіта: за результатами моніторингу / Марина Родненок // Упр. освітою. - 2012. - № 16 (292). - С. 12 - 17; № 18 (294). - С. 11 - 18.
 53. Савчук Л. Проблеми родинного виховання дітей з особливими потребами / Людмила Савчук // Школа. - 2010. - № 7. - С. 75 - 78.
 54. Савчук Л. Нові підходи до надання освітньо-корекційних послуг дітям з особливими освітніми потребами / Л .Савчук // Дефектолог. - 2010. - № 5 (41). - С. 5 - 10.
 55. Савчук Л. Проблеми родинного виховання дітей з особливими потребами: [робота з батьками дітей, що мають відхилення у фізичному, психічному, інтелектуальному розвитку. Рівнен. навч.-реабілітац. центр «Особлива дитина»] / Л. Савчук // Школа. - 2010. - № 7. - С. 75 - 78.
 56. Сак Т. Організація навчального процесу в інклюзивному класі / Тамара Сак // Дефектологія: Особлива дитина: навчання та виховання. - 2011. - №2. - С.8-11.
 57. Сак Т. Інструментарій оцінювання навчальних досягнень учнів з особливими освітніми потребами в інклюзивному класі / Тамара Сак // Дефектологія. - 2011. - № 3. - С 6 - 10.
 58. Сімонова Т. Робота з дітьми з особливими освітніми потребами: (заняття з елементами тренінгу) / Тетяна Сімонова // Психолог. - 2012. - № 9 (489). - С. 51 - 54.
 59. Снігульська В. Коли досяжні умови однакових можливостей: Інклюзивна освіта в Україні / Валентина Снігульська // Управління освітою. - 2010. - № 14 (242). - С. 15 - 21.
 60. Солодовник О. У звичайній школі навчаються, в інтернаті — зберігають здоров”я: [діти з діагнозом “ДЦП”] / Олена Солодовник // Освіта України. - 2012. - № 18, 4 трав. - С. 9.
 61. Софій Н. “Індекс інклюзії ” , або Наскільки ми розуміємо інклюзивну освіту? / Наталія Софій // Упр. освітою. - 2012. - № 5 (281), С. 19 - 22; № 7 (283). - С. 18 - 21.
 62. Статкевич К. Адаптація дітей з особливими потребами: [семінар-тренінг] / Катерина Статкевич // Соц. педагог. - 2010. - № 11. - С. 37 - 39.
 63. Сторчак Л. Гуманістичні аспекти інклюзивного навчання дітей /Л.Сторчак //Директор школи. - 2011. - №2. - С.21-32.
 64. Стрижеус В.С. Доступність і якість - вибір, що існує /В.С.Стрижеус // Директор шк. - 2011. - №3. - С.75-78.
 65. Таранченко О. Тенденції сучасної освіти: роль педагога у створенні ефективної інклюзивної школи /О.Таранченко // Дефектологія: Особлива дитина. - 2011. - № 1. - С. 18 - 24.
 66. Ткаченко Т.Т. Значення інклюзивної освіти для сучасного світу / Тетяна Ткаченко, Лариса Борсукова, Світлана Харитонова // Директор школи. - 2011. - № 2. - С. 33 - 38.
 67. Туріщева Л. В. Особливості навчання учнів з особливими освітніми потребами / Л. В. Туріщева // Біологія. - 2011. - № 32. - Міні журн. “Педагогічна академія пані Софії”. - С. 6 - 16.
 68. Чичикало О. Соціально-педагогічна підтримка сімей та дітей з обмеженими можливостями: реалізація проекту /О.Чичикало // Школа. - 2011. - №1. - С.44-46.
 69. Шевчук Т. Інклюзія - вимога часу: [погляд педагогів Чернігів. обл.] / Тетяна Шевчук // Завуч. - 2012. - № 8 (482). - . 18 - 20.
 70. Шрамко Л. Допомагаємо дітям з особливими потребами / Л. Шрамко // Сучас. шк. України. - 2010. - № 11. - С. 16 - 18.
 71. Щорс В.В. Формування гуманного ставлення до дітей з особливими потребами в учасників навчально-виховного процесу / В. В. Щорс // Мистецтво в школі: музика, образотворче мистецтво, художня література. - 2011. - № 11. - Міні журн. “Педагогічна академія пані Софії”. - Урок 21. - Ч.2. - С. 20-1 - 20-16.
 72. Юрків Я. І. Сутність та специфіка соціально-педагогічної роботи з дітьми з обмеженими можливостями / Я. І. Юрків // Соц. педагогіка: теорія і практика. - 2012. - № 1. - С. 21 - 28.

Немає коментарів

Анонси
Календар подій
Актуально
Спеціальні новини

 

Для сімей учасників АТО та Героїв Небесної Сотні влаштують благодійне дійство «Україна – це ми!»

24 серпня, з нагоди Дня незалежності України, в Музеї народної архітектури та побуту відбудеться масштабна акція, що організовують спільно Благодійне товариство «Мій тато захищає Україну» та Музей народної архітектури за...


Актуально
Спеціальні новини
Ми у Facebook
Ми у Facebook