Період публікації:

від

до

Категорія:

Підкамінський навчально-реабілітаційний центр І-ІІІ ст. з поглибленою професійною підготовкою

 

min
max

Контакти

Адреса:

80670, Україна, Львівська обл., Бродівський р-н,

смт Підкамінь, вул. Незалежності, 53

Телефон/факс: 8(03266)31-373
Електронна пошта: pidkaminspec@ukr.net
Веб-сайт:  http://pidkamin-szosh.lviv.sch.in.ua
Керівник закаладу: Українець Богдан Михайлович

Фінансова звітність

Плани роботи

Загальні відомості

Комунальний заклад Львівської обласної ради «Підкамінський навчально-реабілітаційний центр І-ІІІ ступенів» з поглибленою професійною підготовкою» належить до установ психолого-педагогічної реабілітації і здійснює комплексну реабілітацію дітей-інвалідів. Основна мета діяльності навчально-реабілітаційного центру – реалізація  прав на освіту дітей з особливими освітніми потребами,  дітей   з  складними   вадами   розвитку,  їх  інтеграція в  суспільство  шляхом    здійснення комплексних  реабілітаційних  заходів,  спрямованих  на   відновлення   здоров’я, здобуття   освіти   відповідного  рівня,  розвиток  та  корекцію  порушень.

Підкамінський навчально-реабілітаційний центр І-ІІІ ступенів з поглибленою професійною підготовкою  працює в статусі експериментального закладу за програмою науково-педагогічного експерименту «Забезпечення професійної реабілітації дітей з особливими освітніми потребами».   З урахуванням особливостей психофізичного розвитку дітей у  навчально-реабілітаційному центрі  здійснюється особистісно-орієнтована професійна реабілітація (професійна орієнтація, допрофесійна підготовка, професійна підготовка) відповідно  ліцензії  Міністерства освіти і науки України (наказ МОН України від 15.07.2014 № 2642л)

В центрі навчаються, виховуються та отримують корекційно-педагогічну допомогу 108 дітей з різними нозологіями  (в тому числі  діти зі зниженим слухом або глухі;  діти,  які мають  вади слуху у поєднанні із затримкою психічного розвитку або розумовою  відсталістю;  діти з тяжкими  порушеннями мовлення у  поєднанні   з  розумовою  відсталістю,    затримкою  психічного  розвитку;  розумово відсталі діти у поєднанні з тяжкими порушеннями мовлення) віком від 3 до 18 років.

Головними  завданнями  Центру є:

забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами та дітей із складними вадами розвитку на здобуття відповідного рівня дошкільної та загальної середньої освіти відповідно до їх можливостей, здібностей з урахуванням індивідуальних особливостей розвитку;

 • забезпечення ранньої соціалізації та підготовки таких дітей на здобуття відповідного рівня дошкільної та загальної середньої освіти допрофесійної та професійної підготовки шляхом спеціально організованого навчально-виховного процесу в комплексі з психолого-педагогічною, медичною, фізичною, соціальною,  трудовою   реабілітацією;
 • формування громадянської позиції, власної гідності, готовності до трудової діяльності, відповідальності за свої дії;
 • забезпечення системного кваліфікованого психолого-медико-педагогічного супроводу дітей з урахуванням стану їх здоров’я, особливостей  психофізичного розвитку;
 • надання реабілітаційних послуг згідно з індивідуальною програмою реабілітації  дитини-інваліда;
 • надання психолого-педагогічної допомоги батькам (особам, які їх замінюють), які виховують дітей-інвалідів, з метою залучення їх та дітей до навчально-виховного та реабілітаційного процесу.

Джерела фінансування: бюджетні кошти.
Загальна площа приміщень: 3002 м2

Структурними підрозділами Центру є:

 1. дошкільне відділення, у складі якого функціонують спеціальні групи денного та цілодобового перебування для дітей віком від  3 до 6 (7) років;
 2. спеціальна загальноосвітня школа для дітей,  які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку І-ІІІ ступенів (далі – спеціальна школа, де передбачається денне або цілодобове перебування учнів;

 У складі спеціальної школи  функціонують класи та реабілітаційне відділення, а саме:

 • класи для дітей зі зниженим слухом. Обов’язковий  термін  навчання – 10  років  (з підготовчим класом – 11 років). За бажанням випускники можуть продовжувати здобувати повну загальну середню освіту у школі ІІІ ступеня. Загальний термін навчання – 12 років (з підготовчим класом – 13 років). Нормативна наповнюваність до 10 осіб;
 • класи для глухих дітей. Обов’язковий термін  навчання 10 років (з підготовчим класом – 11 років). За бажанням випускники можуть продовжувати здобувати повну загальну середню освіту у школі ІІІ ступеня. Загальний  термін  навчання – 12  років (з підготовчим класом – 13 років). Нормативна наповнюваність  до  8 осіб;
 • класи  для  дітей   із складними дефектами розвитку (діти з порушеннями слуху у поєднанні з розумовою відсталістю, із затримкою психічного розвитку). Обов’язковий термін навчання – 9 років (з підготовчим класом – 10 років). Нормативна наповнюваність  до  6 осіб;
 • класи для дітей з тяжкими порушеннями мовлення. Обов’язковий термін навчання – 10 років (з підготовчим класом – 11 років). Нормативна наповнюваність  до  10 осіб;
 • класи для розумово відсталих дітей у поєднанні з тяжкими порушеннями мовлення. Обов’язковий термін навчання – 9(10) років. Нормативна наповнюваність  до  6 осіб;

3. відділення професійно-технічної освіти,  5-10 класи  (у школі  ІІ ступеня ) та  11-12 класи  (у школі ІІІ ступеня), у якому  здійснюється  допрофесійна та професійна підготовка;

4. реабілітаційне відділення включає медичну, психолого-педагогічну, фізичну, соціально-побутову реабілітацію для надання реабілітаційних послуг згідно з індивідуальною програмою реабілітацією дитини-інваліда, яка проживає в сім’ї, за станом здоров’я може відвідувати загальноосвітній навчальний заклад або навчається за індивідуальною формою;

5. консультаційний пункт для батьків, що мають дітей  з  психофізичними вадами, педагогічних працівників загальноосвітніх шкіл, які впроваджують інклюзивну систему освіти.

Діяльність реабілітаційного відділення Центру спрямовується на профілактику та реабілітацію основної  патології  та  супутніх  захворювань  дитячого  організму.

Реабілітація в Центрі носить комплексний характер і забезпечуються психолого-педагогічними, соціально-побутовими, медичними (лікувально-відновлювальними, лікувально-профілактичними, реабілітаційними), фізичними заходами.

Реабілітаційні послуги дітям з вадами розвитку, які навчаються в Центрі, надаються    безкоштовно.

За заявами батьків,  діти  можуть навчатися   в   Центрі  без  проживання.

Центр може надавати реабілітаційні послуги дітям з вадами розвитку, які навчаються в інклюзивних класах загальноосвітніх навчальних закладах та консультативні  послуги  батькам  дітей з вадами розвитку (за заявою батьків або осіб, що їх замінюють).

Центр може надавати платні послуги на договірній основі відповідно до законодавства.

Діти, які отримують в Центрі лише реабілітаційні послуги, реєструються в окремому    журналі.

Основні види реабілітації:

• Медична реабілітація;
• Психолого-педагогічна реабілітація;
• Фізична реабілітація;
• Соціально-побутова реабілітація.

Концептуальні положення та методики реабілітації

Індивідуальна програма для дітей, які навчаються за індивідуальною формою навчання складається відповідно до Положення про індивідуальну форму навчання загальноосвітніх навчальних закладів та на підставі поданих заяв батьків і витягу з протоколу засідання обласної психолого-медико-педагогічної консультації. Цю програму складають вчителі, які займаються з дитиною. Індивідуальні корекційні програми складають спеціалісти реабілітаційного відділення (психолог, вчитель-дефектолог, вчитель-логопед). До реабілітації залучаються сторонні спеціалісти, а саме – районний отоларинголог.

Навчання в центрі відбувається за державними загальноосвітніми програмами та авторськими корекційними програмами, затвердженими на методичній, педагогічній радах школи.

Функціонування в центрі  відділення професійно-технічної освіти  дає змогу розширити можливості дітей, створює їм необхідні умови для того, щоб займатися улюбленою справою у відповідності до своїх нахилів. Професійна підготовка  здійснюється через організацію різних профільних курсів, а також шляхом одержання відповідних ліцензій МОН України на надання освітніх послуг, пов’язаних з одержанням професійної  освіти на рівні кваліфікаційних вимог до професійно-технічного навчання. Профіль який надає Центр учням, може змінюватися в залежності від матеріально-технічної бази та запиту дітей.

Учні центру  отримують якісну допрофесійну підготовку; у закладі створено необхідні умови для здобуття  професій кравця, вишивальниці та різьбяра по дереву та бересту. Організація такої роботи на базі центру забезпечує наступність між загальноосвітньою та професійною підготовкою, системний підхід до корекційної спрямованості навчально-виховного процесу та здобуття професії.

Місце знаходження:

Немає коментарів

Анонси
Календар подій

Міжнародні спеціалізовані виставки «Освіта та кар’єра – 2020»
03 - 04 квітня 2020

Міжнародні спеціалізовані виставки «Освіта та кар’єра – 2020»

Опубліковано: Середа, 04 березня 2020


Всі анонси


Актуально
Спеціальні новини

 

Для сімей учасників АТО та Героїв Небесної Сотні влаштують благодійне дійство «Україна – це ми!»

24 серпня, з нагоди Дня незалежності України, в Музеї народної архітектури та побуту відбудеться масштабна акція, що організовують спільно Благодійне товариство «Мій тато захищає Україну» та Музей народної архітектури за...


Актуально
Спеціальні новини
Ми у Facebook
Ми у Facebook