Період публікації:

від

до

Категорія:

«Вчителеві-предметнику»: анотовані інформаційні огляди періодики Львівської обласної науково-педагогічної бібліотеки

Опубліковано: Вівторок, 03 грудня 2019 

min
max

Учителеві-предметнику

(тижнева оглядова інформація літератури 25 листопада - 1 грудня  2019 р.)

«З питань методики викладання навчальних предметів у загальноосвітній  школі»

                                         Українська мова

Мельничайко, Володимир. Формування мовної компетентності учнів під час вивчення словотвору [Текст] : / В. Мельничайко, М. Криськів // Укр. мова та літ. - 2019. - № 10 (914). - С. 80-88. - Бібліогр.: 6 назв. 

У розлогій науковій розвідці вивчається матеріал одного з важливих розділів шкільного курсу української мови, що має суттєвий вплив на розвиток мовної компетентності школярів, та на покращення орієнтації в окремих розділах навчальної програми - стилістики, морфеміки, орфографії, орфоепії тощо. У наукових матеріалах розгортається панорама різних способів словотворення, й найбільш ефективних вправ. Автором статті запропоновано деякі уточнення до змісту навчальної програми.

Есе. Розвиток мовлення [Текст]: // Укр. мова та літ. - 2019. - № 10 (914). - С. 64-78. - Бібліогр.: 42 назви. 

Запропонований матеріал містить розробки уроків української мови на тему «Розвиток мовлення. Контрольне есе» для 10-го класу. Конспекти навчальних заходів укладено згідно з навчальною програмою з української мови для 10-11 класів відповідно до Концепції «Нова українська школа». Поданий матеріал може бути корисний вчителям-словесникам. Авторський колектив: Тетяна Грекало, Алла Доценко, Ірина Жила, Валентина Зеленько, Наталія Коритан, Світлана Муренко, Тетяна Чернега, Олена Шуть, Ірина Яременко. Розробки уроків підготовлені за загальною редакцією Олени Бондаренко та Олени Чмигової. Усього опубліковано матеріали 7 (семи) розробок.

Практична риторика [Текст]: // Укр. мова та літ. - 2019. - № 10 (914). - С. 30-62. - Бібліогр.: 42 назви.   

Вміщено матеріал із розробками уроків української мови на тему «Розвиток мовлення. Практична риторика» для 10-го класу. Конспекти навчальних заходів укладено згідно з навчальною програмою з української мови для 10-11 класів відповідно до Концепції «Нова українська школа». Особливу увагу приділено інтерактивним методам і формам роботи. Розлогий матеріал може бути корисним вчителям-словесникам. Авторський колектив: Тетяна Грекало, Алла Доценко, Ірина Жила, Валентина Зеленько, Наталія Коритан, Світлана Муренко, Тетяна Чернега, Олена Шуть, Ірина Яременко. Розробким уроків підготовлені за загальною редакцією Олени Бондаренко та Олени Чмигової.

Шпаргалки оратора. 6 аспектів, на які варто звернути увагу перед публічним виступом [Текст]: // Укр. мова та літ. - 2019. - № 10 (914). - С. 6-22. - Бібліогр.: 3 назви. 

У цікавій та розлогій публікації про ораторське мистецтво зосереджується увага на таких аспектах красномовства: інформація про аудиторію (група слухачів лекції розглядається за багатьма критеріями; там же вміщено правила виступу в негативно налаштованій аудиторії); необхідні відомості про стиль та лаконічність виступу; про зовнішній вигляд та дрес-код оратора; про культуру мовлення та місце виступу лектора; дані про прийоми виступу й утримання уваги; відомості про імовірні помилки оратора. Матеріал підготувала Наталія Марченко. 

Фізика

Бенедисюк Марія Формування наукового світогляду учнів під час вивчення фізики та астрономії [Текст] / М. Бенедисюк // Фізика та астрономія в рідній школі. - 2019. - № 5. - С. 12-15.

Формування світогляду відбувається, зокрема, і в єдності із засвоєнням фізичного та астрономічного матеріалу. Формування світогляду в процесі засвоєння конкретного фізичного або астрономічного матеріалу може здійснюватися лише в тому випадку, якщо світоглядний аспект розкривається цілеспрямовано і свідомо в явному виді. Для успішного формування в учнів світоглядної зрілості доцільно так організовувати засвоєння фізичного матеріалу, щоб вони пізнавали основні філософські закони під час вивчення законів фізики.

Животова Оксана Дифракція світла [Текст] : розробка уроку: 11-й клас / О. Животова // Фізика. - 2019. - № 10. - С. 12-19.

Мета представленого уроку: сформувати в учнів уявлення про дифракцію світла способом спостереження дифракційної картини; розвивати логічне мислення, чітке виконання послідовних дій; навчально-пізнавальну компетентність; виховувати культуру мовлення, цікавість до фізико-математичних наук. Учням пояснюється принцип Гюнгенса-Френеля, дифракцію Фраунгофера. Учні також виконують лабораторну роботу «Спостереження інтерференції та дифракції світла».

Чінчой Олександр Формування понять учнів про фізичні основи роботи реактивних двигунів [Текст] / О. Чінчой // Фізика та астрономія в рід. шк. - 2019. - № 5. - С. 36-40.

Метою статті є створення дидактичного матеріалу для формування понять фізичних основ роботи реактивних двигунів у темі «Теплові машини» (10 клас). Питання актуальне, оскільки нині цими двигунами оснащено майже всі літаки та ракети, й учням хоча б поверхово потрібно ознайомитися з принципами їхньої будови та ракети. Досвід засвідчує, що ознайомлення із сучасною технікою слугує розширенню світогляду учнів, розвитку мислення, сприяє формуванню технічних понять і вмінь самостійно здобувати знання та застосовувати їх для пояснення принципів роботи технічних пристроїв.

Хімія

Величко Людмила. Вивчення рівнів структурної організації органічних речовин [Текст] / Л. Величко // Біологія і хімія в рідній шк. - 2019. - № 5. - С. 8 - 10. - Бібліогр.: 11 назв.

У статті розкрито теоретичний зміст питання навчальної програми з хімії про рівні структурної організації органічних сполук; викладено методичні рекомендації щодо реалізації цих питань у навчальному процесі. Описаний матеріал стане у нагоді вчителеві при підготовці уроків хімії.

Величко Людмила. Біоорганічна хімія [Текст]: 11 кл. / Л. Величко // Біологія і хімія в шк. - 2019. - № 35 - 37.

До основних видів курсів за вибором дидактик відносять курси між предметного змісту, що мають узагальню вальний характер. Для профільного навчання природничо-наукового спрямування, зокрема біолого-хімічного, таким курсом є «Біоорганічна хімія». Мета курсу за вибором «Біоорганічна хімія» полягає в задоволенні індивідуальних освітніх потреб учнів старшої школи щодо розвитку природничо-наукової та предметних хімічної і біологічної компетентностей.

Волочаєва Тетяна. «Будова і властивості твердих речовин» [Текст]: Брейн-ринг для 8 кл. / Т. Волочаєва // Біологія і хімія в шк. - 2019. - № 5. - С. 18 - 20.

Стаття подає розробку позакласного заходу з біології. - розробку гри на тему « Будова і властивості твердих речовин».

Грабовий Андрій. Навчальний хімічний експеримент як засіб реалізації наскрізних змістових ліній шкільного курсу хімії [Текст] / А. Грабовий // Біологія і хімія в рідній шк. - 2019. - № 5. - С. 15 - 16. - Бібліогр.: 14 назв. - Закінчення. Поч. див.: «Біологія і хімія в шк. - 2019. - № 3.

Завдяки воді, унікальній природній речовині, існує життя на Землі. У живій природі завдяки волі відбуваються хімічні реакції з перетворення їжі на речовини, що входять до складу тіла організмів, живлять їх, забезпечують енергією. Вода оберігає живі істоти і всю нашу планету від перегрівання. Вода широко використовується в різних галузях народного господарства, тому потребує від людей економічного витрачання. Такі питання висвітлюються у навчальних проектних групах (хімічних експериментах), описаних у цій статті.

Зіброва Н. В. QR-квести з хімії для учнів 7-9 класів «Стежками вивченого» [Текст] / Н. В. Зіброва // Хімія: наук.-метод. журн. - 2019. - № 21/22. - С. 42 - 46.

У розробці представлені позакласні заняття в 7-9 класах, розраховані на 45 хвилин. Заняття проходять у вигляді гри-змагання з використанням  ІТ-технології - завдання, які закодовані за допомогою QR -кодів. У змісті відібрані різні підібрані різні завдання з хімії, вивчені в 7-9 класах. Основні цілі заняття: відпрацювання навичок розв’язання завдань різного рівня складності, розвиток логічного мислення, уміння працювати в команді, освоєння технологічних прийомів «мобільної» роботи з інформаційними об’єктами, представленими у вигляді QR-кодів.

Сусь С. О. Хімічний практикум. 7 - 11 класи [Текст] / С. О. Сусь // Хімія: наук.-метод. журн. - 2019. - № 21/22. - С. 47 - 60.

Виконані учнями лабораторні досліди і практичні роботи є джерелом нових знань і засобом формування в учнів практичних умінь та навичок. У статті обгрунтовується доцільність використання експериментів ужиткового характеру. Розглядаються практичні роботи в системі навчання хімії, експериментальні задачі. Розкривається підхід до учнівського хімічного експерименту. Подається інструкція з охорони праці під час проведення навчальних занять у кабінеті хімії.

Біологія

Кідиба О. В. Використання е-підручників на уроках біології [Текст] / О. В. Кідиба // Біологія: наук.-метод. журн. - 2019. - № 28 - 30. - С. 28 - 31.

Інформаційні технології стрімко впроваджуються в усі сфери нашого життя. І сучасна школа не виняток: шкільний сайт, мультимедійні дошки, комп’ютери, дистанційне навчання, електронні підручники стали звичними для учнів та вчителів. У статті розкриваються питання використання електронного підручника як ефективного засобу у вивченні природничих наук. Як приклад описується урок біології на тему: «Земноводні - мешканці суші і води. 7 клас».

Козленко Олександр. Компетентнісно орієнтовані завдання в навчанні біології [Текст] / О. Козленко // Біологія і хімія в рідній шк. - 2019. - № 5. - С. 11 - 14. - Бібліогр.: 3 назви.

У статті обговорюються загальні питання  розроблення та використання компетентнісно орієнтованих завдань у навчанні біології. Обговорюється класифікація тестових завдань та структура природничо-наукової грамотності міжнародного порівняльного оцінювання PISA. Наведено конкретні приклади компетентнісно орієнтованих завдань.

Коршевнюк Тетяна. До проблеми розвитку компетентностей учнів в освітньому процесі з біології [Текст] / Т. Коршевнюк // Біологія і хімія в рідній шк. - 2019. - № 5. - С. 2-7. - Бібліогр.: 4 назви.

У статті представлено теоретичні аспекти втілення компетентного підходу в навчанні біології учнів основної і старшої школи. Розглянуто особливості  інтеракції та інтелектогенезу, інноваційні підходи до розвитку компетентностей в освітньому процесі з біології. Наведено приклади методичних прийомів і навчальних завдань для розвитку критичного і креативного мислення.

Краснянська Л. М. Завдання для контролю знань з біології для учнів 7-х класів [Текст] / Л. М. Краснянська // Біологія: наук.-метод. журн. - 2019. - № 28/30. - С. 70.

Пропонуються завдання (у вигляді таблиць) для контролю знань з біології для учнів 7-х класів на такі теми: «Різноманітність тварин» та «Процеси життєдіяльності тварин».

Матеріали підготували бібліографи В. О. Ковпак, О. П. Северин, О. М. Туркало.

 

Ключові слова:

Немає коментарів

Схожі статті:

«Сьогодні Україна та світ відзначають»: інформаційний щоденник Львівської обласної науково-педагогічної бібліотеки «Сьогодні Україна та світ відзначають»: інформаційний щоденник Львівської обласної науково-педагогічної бібліотеки Опубліковано: Неділя, 08 грудня 2019 8 грудня виповнився 141 рік від дня народження Михайла Володимировича Омеляновича-Павленка (1878-1952) – визначного українського діяча, генерал-полковника Армії УНР, українського воєначальника, до 1917 року – полковник російської армії, за доби УНР – генерал армії УНР, Начальний командант УГА. Михайло...

Переглядів: 19 Коментарів: 0

Науково-педагогічна бібліотека - освітянам

«Сьогодні Україна та світ відзначають»: інформаційний щоденник Львівської обласної науково-педагогічної бібліотеки «Сьогодні Україна та світ відзначають»: інформаційний щоденник Львівської обласної науково-педагогічної бібліотеки Опубліковано: Субота, 07 грудня 2019 7 грудня виповнився 131 рік від дня народження Лева (Левка) Сильвестровича Лепкого (1888-1971) – українського поета, прозаїка, журналіста, редактора, композитора, художника. Левко Лепкий народився 7 грудня 1888 року в селі Поручик Бережанського повіту, тепер с. Бище Бережанського району Тернопільської...

Переглядів: 84 Коментарів: 0

Науково-педагогічна бібліотека - освітянам
Анонси
Календар подій
Актуально
Спеціальні новини

 

Для сімей учасників АТО та Героїв Небесної Сотні влаштують благодійне дійство «Україна – це ми!»

24 серпня, з нагоди Дня незалежності України, в Музеї народної архітектури та побуту відбудеться масштабна акція, що організовують спільно Благодійне товариство «Мій тато захищає Україну» та Музей народної архітектури за...


Актуально
Спеціальні новини


Ми у Facebook
Ми у Facebook